От другата страна на инфлуенсър маркетинга

Как инфлуенсърството се превърна от хоби в професия на новото време?